تست زیبای میوه ها

      تست زیبای میوه ها

 

خیار و هلو و سیب جلوی شماست. بین این ۳ میوه کدام را انتخاب می کنید؟ (تمرکز کنید و جواب را در ذهن خود نگه دارید. حال ویژگیهای شخصیّت خود را مطابق جوابتان بیابید)

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

جواب:اگر هلو را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که هلو دوست دارد !
اگر سیب را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که سیب دوست دارد!
اگر خیار را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که خیار دوست دارد!

 

/ 0 نظر / 27 بازدید