شعر زیبا از افشین یداللهی...

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

 گاهی تمام حادثه از دست می رود

 گاهی همان کسی که دم از عقل میزند

 در راه هوشیاری خود مست می رود

 گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست

 وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

 اول اگرچه با سخن از عشق آمده

 آخر خلاف آنچه که گفته است می رود

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست

 تیریست بی نشانه که از شصت می رود

 بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند

 اما مسیر جاده به بن بست می رود

/ 0 نظر / 27 بازدید