هزاره ی یخ

 

 

و من در دلتای تو

 

             نم می شوم

 

                           می بارم

 

تو هی کش می آیی

 

                گیاه خاک تنم

 

                        پهن می شود

 

                                  صفر می شوی

 

                                         وقتی می خواهی

 

                                                    شعاع همه را

 

                                                          در زاویه خودت

 

                                                               ضرب کنی...

کسر می شوی

 

       ما ر ا تقسیم می کنی

 

                              به من و تو

 

زیر خط قرمز

 

      خط کشی بلند می شود

 

                        آهای غلط نوشتی

 

                                   تلاش با (ت) خواستن است...

 

در هزاره سوم قرن یخ

 

                    صد هزار هم که باشی

 

                                  ضربدر صفر که شوی

 

                                                       نمی مانی...

 

و من در انتهای تو

 

                 لرزیده بودم

 

                          بی نفس

 

                                 خسته بودم

 

دلم برای مردن

 

              عجله داشت انگار...

 

                              موج می خورم

 

                                           قلت می زنم

 

نبض سبز

 

                 در تنم

 

                           می دوید

 

                                     با زرد ترین زجر

 

                                               اولین جیغ را

 

                                                               سر کشید

                             و من

           

                                      قد کشیدم

 

                                                و تو

 

                                                      کش می آیی

 

                 ترسم قد می کشد

                                       

                                                    از انتهای عبور

 

نقطه چین شده ای

             

                   نقطه چین شده ای...

 

آ آ آی ی ی ...

 

           دلتای تنم لرزید

 

                     از نفس های قطعه قطعه ات

 

حیران من!

 

         فرشتگان استادان خوبی اند

 

                                                  اما

 

                                                          افتاده ای

 

در کلاس تقویتی خدا

 

                           ثبت نام کن...

 

 

اول دی 88

 

/ 0 نظر / 26 بازدید