!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))):

برادرمان تصادف کرد!!!!!!!!!!!ناراحت

ما بلاکش کرده بودیم در میلمان بنده خدا را

آمد فوحش داد رفت!

هر جا باشه سلامت باشه انشاالله...ناراحت

/ 2 نظر / 30 بازدید
نابرادری

اگر گاهى ندانسته به احساس تو خنديدم,ويا از روى خودخواهى فقط خود را پسنديدم,اگر از دست من در خلوت خود گريه اى کردى,اگر بد کردم و هرگز به روى خود نياوردى,اگر زخمى چشيدى گاه گاهى از زبان من,اگر رنجيده خاطر گشتى از لحن بيان من ...حلالم کن... ‏ ‏(الکی الکی گذاشتیم یکی همه این کارارو بکنه به اسم خواهر! خواهرم خواهرای قدیم!)