تنها اوست که می ماند...

» عزیز :: ۱۳٩٥/۸/٢۳
» کار جدید :: ۱۳٩۳/٩/٩
» سلام :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» تبرییییییییییییک :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» آپ جدید! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» متلک به حضرت حافظ :: ۱۳٩۱/٤/٢
» هنر :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» خاطره ای از آیت الله برقعی :: ۱۳٩۱/۱/٧
» فایده علمی سجده به سوی قبله! :: ۱۳٩۱/۱/٥
» حق با صدای توست :: ۱۳٩۱/۱/۳
» آیا می دانید؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» قوانین روزگار! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» بچه گیا... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» مقیاس :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» مرد مردن هم نبودی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» شعر سلوک :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» شولو لولولولولولو لولو لولو :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» نغز :: ۱۳٩٠/۸/٩
» مطلب جالبی از انیشتن که نمی دانستید. :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» از شعرهای دوره بچه گیامون!!!! :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» سالهای قهوه ای :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» !!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))): :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» غزل تازه :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» اگر بگذارند... :: ۱۳٩٠/٧/۸
» نه! :: ۱۳٩٠/٧/٤
» حالم را نگیر :: ۱۳٩٠/٧/۳
» تقدیم به آبیم :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» شعر آیه آیه تو :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» به نظرت ممکنه این دعا مستجاب نشه؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» بگویید: :: ۱۳٩٠/٦/۸
» مهمه احمق! :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» بابا :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» پدر گلم :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» سلام یک پیشنهاد :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» مینیاتوریست زندگی من :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» ژرفنا :: ۱۳٩٠/٢/٥
» خشونت در قرآن چگونه و در عهدین چطور؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» گمانم باز هم تو! :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» عید شما مبارک :: ۱۳٩٠/۱/۱
» me :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» باز هم تو :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» و... :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» تو... :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» بگذار بگذرد... :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» خبر خوش! :: ۱۳۸٩/٩/٧
» کوفه ...! :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» اندر حکایات امروز :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» آهنگ چشمات... :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» عشق بی پرواست... :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» ته :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» امام رضاااااااااااااااااااا :: ۱۳۸٩/۸/٩
» اگر بگذارند... :: ۱۳۸٩/۸/۸
» شعر تیتر از آقای (علیمحمدی) :: ۱۳۸٩/۸/٧
» سردرد عرفانی... :: ۱۳۸٩/۸/٤
» روزهای سرد من ... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» تا حالا کفش این مدلی دیده بودین؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۸/٢
» شعر یک پسر بچه سیاه پوست ... :: ۱۳۸٩/۸/۱
» سر بریده... :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» بابای مهربانم تولدت مبارک... :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» .... :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» ...... :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» ..... :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» عشق عرفان :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» حافظم فرمود :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» صدا کن مرا.... شعری که همیشه عاشقش بودم :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» به رهی... :: ۱۳۸٩/٧/٩
» بغض تازه... :: ۱۳۸٩/٧/۸
» مرا ببخش ... چه مطلب قشنگی... :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» بازم حافظ عزیز :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» نهنگ دوست :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» انار دل :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» آنکس که مرا طلب کند... :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» فعلا! :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» وقتی ... :: ۱۳۸٩/۳/۸
» هوس لبهایم... :: ۱۳۸٩/۳/٥
» قرن چشم های رنگی :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» فقر کجاست؟ :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» شهادت بانوی دو عالم تسلیت باد ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» پیش از این ها فکر می کردم خدا... :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» فرازی از دعای کمیل از زبان علی (ع) و چقدر عاشقانه... :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» me :: ۱۳۸٩/٢/٩
» خیلی چیزها... :: ۱۳۸٩/٢/۱
» و من تا همیشه از تو بیزارم... :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» یه پست طنز...(: :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» طعم یاس های من... :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» عیدوتون مبارک :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» خداحافظ سال 88 :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» عشق... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» پنج راه برای خندیدن موقع گریه کردن :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» دسته بندی آدما :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» بووود... :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» واااای خووبم... :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» تست زیبای میوه ها :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» یه شعر دیگه... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» شعر محسن... :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» جملات قصار...(منو دوستانم) :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» البته آرومم... :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» .... :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» هزاره ی یخ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» متهم: آدم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» تو ااااااااااای پری کجاییی... :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» آرام بخواب اى شهر... :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» خلق تصاویر جالب و هنری با غذاها :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» جنتلمنی کوچک... :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» چیزی می شکست... :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» ماااااااادر جااااااان !!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» ژرفنا... :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» مرد کور... :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» یادداشت های مردی که همسرش به سفر رفته بود! :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» خاطرات دانشگاه! :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» طنز خانومانه! :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» خوبم... :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» یه شب... :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» شعر زیبا از افشین یداللهی... :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» لحظه های سیاه :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» هزار سااال :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» آه ها :: ۱۳۸۸/٩/٥
» ره به من می بندی... :: ۱۳۸۸/٩/٢
» خبری نیست... :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» دیوارها :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» می رفت... :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» حالا که... :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» یادت :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» می ترسم... :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» پیغام گیر شعرا!!! :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» یک وضو :: ۱۳۸۸/٥/٢۱
» خیال تو... :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» گاهی 2 :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» گاهی... :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» تکه های خسته من :: ۱۳۸۸/٤/٢۱


Design By : Night Skin